DNV Tours Polska Sp. z o.o.


ul. Wilczyńskiego 25E/227
10-686 Olsztyn
tel. 089-543-86-30
fax. 089-543-19-75
info@dnv-tours.pl
www.dnv-tours.pl

NIP 586-02-21-157
KRS 0000144384

Bank
Pekao SA O/Olsztyn
Swift/BIC – PKOPPLPW
PLN 37 1240 5598 1111 0000 5022 3680
EUR 32 1240 5598 1978 0000 5028 6441

Kapitał zakładowy 481 250 PLN